Oddělení technické správy

Ing. Čestmír Vaner

vedoucí oddělení technické správy
Tel.: 48 524 3465
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Oddělení technické správy

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 465

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy správa komunikací-lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Ostašov, Machnín, Františkov, Karlinky, Doubí u Liberce-část, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení agenda autovraků, parkování – modré zóny Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Jarešová Vendula referent investic a oprav agenda smluv, agenda autovraků Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy správa komunikací - lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov – část, Liberec Staré město, Růžodol I – část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Růžičková Kristýna referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3460
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař. technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Zemler Kateřina referent oddělení technické správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3443
POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy:

  • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
  • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostech svěřených do působnosti odboru
  • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

A) Samostatná působnost

  1. zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť v majetku města, včetně souvisejících služeb v oblasti pohřebnictví, komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem, provozem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství;

  2. uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu hrobových míst vč. smluv o převodu nájmů hrobových míst a smlouvy o službách v pohřebnictví

  3. komplexně zajišťuje provoz pohřební služby města Liberce;

  4. zajišťuje správu, údržbu a provoz areálu RASAV včetně oprav a údržby budovy a příslušenství ve vlastnictví SML;

  5. uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu v areálu RASAV;
     

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality odboru

06.04.2022

Operační plán letního čištění pro rok 2022

Rada města Liberec schválila na svém 8. zasedání konaném dne 5. 4. 2022 Operační plán letního čištění města pro rok 2022.
 
21.10.2021

Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2021/2022

Operační plán pro provádění zimní údržby ve městě Liberci pro zimní období 2021/2022 byl schválen.
 
25.03.2021

Operační plán letního čištění města pro rok 2021

Rada města Liberec schválila Operační plán letního čistění města pro rok 2021.
 
31.10.2020

Operační plán zimní údržby komunikací pro zimní období 2020/2021

Operační plán pro provádění zimní údržby ve městě Liberci pro zimní období 2020/2021 byl schválen.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies