Pasport zimní údržby komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberec

V rámci aplikace Marushka bylo vytvořeno téma Zimní údržby.

V aplikaci Marushka je zpracována zimní údržba komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberec. Téma je standardně zařazeno v rámci mapového portálu. V sekci "Výběr map z našich témat" naleznete odkaz na zimní údržbu.

Z map získáte přehledné informace o udržovaných komunikacích, chodnících, parkovištích, přechodech, schodištích a zastávkách, ale i o neudržovaných úsecích, které jsou  vymezeny Nařízením statutárního města Liberec č. 5/2009 o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Podrobnější informace o zimní údržbě získáte kliknutím na konkrétní úsek, kde se zobrazí:

  • název komunikace
  • zimní údržba - provádění ano či ne
  • program, ve kterém je udržován
  • časový limit, do kdy musí být zimní údržba provedena
  • druh posypu, kterým se úsek ošetřuje

 

Nastavení cookies