Pasport sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Liberec

V rámci aplikace Marushka bylo vytvořeno téma Sloupy veřejného osvětlení.

V aplikaci Marushka je zpracován mapový přehled sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Liberec. Téma je standardně zařazeno v rámci mapového portálu. V sekci "Výběr map z našich témat" naleznete odkaz na sloupy veřejného osvětlení.

Z map získáte přehledné informace o umístění sloupů veřejného osvětlení ve městě Liberci, zda se jedná o lampu na stožáru či lampu na výložníku/objektu aj.

Podrobnější informace o jednotlivých sloupech získáte kliknutím na konkrétní sloup, kde se zobrazí:

  • číslo sloupu
  • typ sloupu 
  • ulice
  • zdroj
  • druh vedení

Nastavení cookies