25.03.2021
Olga Crháková

Operační plán letního čištění města pro rok 2021

Rada města Liberec schválila Operační plán letního čistění města pro rok 2021.

Rada města Liberce schválila na svém 6. zasedání 16. 3. 2021 Operační plán letního čištění města pro rok 2021, dle kterého se provádí čištění města, a to zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí, sběr psích exkrementů.

Jednotlivé programy čištění a jejich četnost jsou uvedeny v tomto odkazu: https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2021%2F2021-03-16+RM+6%2FDle+bod%C5%AF%2F030+Opera%C4%8Dn%C3%AD+pl%C3%A1n+letn%C3%ADho+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+komunikac%C3%AD+ve+m%C4%9Bst%C4%9B+Liberec+2021.pdf&ref=rada

Nastavení cookies