03.04.2019
Karel Horník

Operační plán letního čištění města pro rok 2019

Rada města Liberce schválila na svém 7. zasedání 2. 4. 2019 Operační plán letního čištění města pro rok 2019, dle kterého se provádí čištění města, a to zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí, sběr psích exkrementů. Jednotlivé programy čištění a jejich četnost jsou uvedeny v tomto odkazu:

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2019%2F2019-04-02+RM+7%2FDle+bod%C5%AF%2F016+Opera%C4%8Dn%C3%AD+pl%C3%A1n+letn%C3%ADho+%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+2019.pdf&ref=rada

 

Nastavení cookies