20.12.2018
Karel Horník

Hlášení poruch a závad na veřejném osvětlení

Hlášení poruch a závad na veřejném osvětlení (VO) je možné provést těmito způsoby:

  1. Telefonicky na telefonní číslo  730 158 058 nebo na bezplatnou linku 0800 101 109

  2. E-mailem na dispecer@eltodo.cz 

  3. Přes webové rozhraní http://l.vo-ssz.cz/

Stožáry VO jsou označeny štítky s kódem ve tvaru LB + 5timístná číselná řada, dle kterého je možno identifikovat místo poruchy. Na štítku je dále uvedeno telefonní číslo pro nahlášení poruchy a tzv. QR kód pro přihlášení do aplikace pro nahlášení poruchy na daném stožáru VO.

 

 

Nastavení cookies