06.04.2021
Olga Crháková

Nová výsadba višní zdobí hřbitov v Ostašově.

Hřbitov na Ostašově se dočkal nových stromků.

V srpnu roku 2020 provedl odbor správy veřejného majetku ve spolupráci s odborem životního prostředí posouzení zdravotního stavu javorové aleje na hřbitově v Ostašově. Jednalo se o 12ks javorů, které byly ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu a byly tak již provozně nebezpečné zejména pro hrobová zařízení a centrální kříž.

Odbor životního prostředí uložil jako kompenzaci za pokácené dřeviny povinnost náhradní výsadby do konce listopadu 2021 v počtu 12ti kusů listnatých dřevin.

Odbor správy veřejného majetku vybral jako náhradu za 12ks pokácených javorů 12ks višní křovitých, které oplývají pravidelnou kulovitou korunou, a od 6. dubna 2021 již tvoří novou alej u centrálního kříže. A jako bonus byl hřbitov okrášlen 2ks višní okrasných, které jsou vysazeny jako solitéry u dvou nových laviček u vstupu na hřbitov.

Foto dožilých javorů před kácením:

nová výsadba višní:

 

Nastavení cookies