27.03.2023
Veronika Hiršalová

Datové schránky - daňové přiznání elektronicky

Od ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla zřízena datová schránka.

Tento krok má zásadní dopady na doručování ze strany orgánů veřejné moci. Máte od ledna povinnost používat datovou schránku? Přečtěte si informační leták finanční správy k problematice podání daňového přiznání elektronicky.

Nastavení cookies