Oddělení kultury

Ing. Jaromír Kvasnička

vedoucí oddělení kultury
pověřený funkcí vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
Tel.: 48 524 3138
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 204

Oddělení kultury

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 243 137

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Fiala Vladimír manažer projektu VIA SACRA nám. Dr. E. Beneše 1/1 204 48 524 3134
Hospodářová Helena referent oddělení kultury nám. Dr. E. Beneše 1/1 204 48 524 3137
Ing. Lelková Jana referent oddělení kultury správa Fondu kultury a cestovního ruchu, tajemnice Výboru pro kulturu a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3139
POPIS ČINNOSTI
Oblast kultury
 • Zajišťuje veškerou administraci fondu kultury a cestovního ruchu včetně činnosti Výboru pro kulturu a cestovní ruch

 • Podílí se na přípravě kulturních akcí Libereckého kraje (Oslavy Ještědu apod.)

 • Spolupracuje s partnerským městem Žitava v oblasti kultury

 • propaguje město Liberec jako kulturní destinaci;

 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje kultury.

 • připravuje akční plán kultury pro daný kalendářní rok;

 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje kultury, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;

 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o kulturním dění ve městě do zvolených periodik;

 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji kultury (Liberecký kraj, Euroregion Nisa) 

 • plní funkci lokálního garanta Dnů evropského dědictví;

 • organizuje a realizuje akce pro veřejnost (zejména vánoční a velikonoční trhy, jarmark, apod.), s odborem školství a sociálních věcí a se školami spolupracuje na doprovodných programech;

 • koordinuje a propaguje kulturní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;

 • koordinuje akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář akcí na náměstí;

 • zajišťuje správu a aktivity Malé výstavní síně;

 • koordinuje grafické práce pro přípravu propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupu;

 • spolupracuje s externími firmami na distribuci a umístnění propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupů;

 • vede a zpracovává veškerou agendu kulturního fondu, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání RM, ZM projednané ve správních radách fondů;

 • na základě usnesení ZM uzavírá s příslušnými žadateli o dotace z kulturního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;

 • zajišťuje korespondenci a administrativní práce na základě pokynů vedoucího odboru (korespondence, kopírování, tisk, vyhledávání, evidence apod.);

 • v rámci své působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;

 • zajišťuje činnost výboru pro kulturu a cestovní ruch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty odboru

Formulář žádosti pro pořádání akcí na náměstí Dr. Edvarda Beneše.

https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/chci-poradat-akci-namesti/

 

 

 

 

 

 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.