03.02.2020
Vladimír Fiala

Dotace zaměřené na obnovu a oživení českého kulturního dědictví

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Cílem dotačního programu je podpořit projekty propojující ochranu a obnovu památek s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.

Předpokladem pro zapojení do výzvy je příprava předložení projektů (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení) nejpozději do 31. 3. 2020.

Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.

Alokace výzvy: 482 252 918 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 31. 3. 2020 (12:00 hod)

Všechny důležité informace získáte na adrese https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.