04.01.2010
Karel Horník

Návštěvníci magistrátu si budou moci prohlédnout nejstarší zvon Liberce

Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě...

...Tento ohňový zvon, umístěný spolu s větším odbíjecím zvonem ve věži původní liberecké radnice, sloužil k ohlašování požárů. A těch bylo v tehdejším Liberci, kde stály především dřevěné stavby, víc než dost. Když se rozezněl ohňový zvon, seběhly se určené skupiny obyvatel s vědry a ručními hasičskými stříkačkami, aby společnými silami uhasily požár.

V roce 1893 byly zvony slavnostně sejmuty, aby později zaujaly své místo na nové radnici. Odbíjecí zvon liberečané umístili do radniční věže, zatímco menší ohňový pověsili do nejvyšší niky na zadní straně radnice. Těžko dostupné umístění zvonu jej patrně uchránilo před roztavením pro zbrojní účely během světové války. Na rozdíl od mnoha jiných libereckých zvonů přečkal všechna pohnutá období liberecké historie bez úhony a dodnes visí na kované hrazdě v nice naproti divadlu.

Na jaře loňského roku byl zvon s nejvyšší opatrností za pomoci dobrovolných hasičů z Vratislavic nad Nisou a horolezců z radnice sejmut. Na výstavě o Liberecké radnici jej mohli návštěvníci obdivovat v celé jeho kráse a spatřit do té doby neobjevené nápisy a zřejmě i jedinou dochovanou mistrovskou značku Martina Zorbeho, která potvrzuje, že zvon byl v roce 1692 potřetí odlit. Jaký to asi byl pro návštěvníka pocit, zazvonit si na stejný zvon, kterým se svolávali první liberečtí hasiči před více než 300 lety? Brzy se sice vrátí zpět na své místo, ale příznivci liberecké historie nemusí být smutní. V současné době se vytváří kopie, na kterou více než 12.000,- Kč přispěli i návštěvníci výstavy. Ta bude trvale přístupná v interiéru radnice, jako připomínka radnice původní i začátků hasičstva v Liberci.

Čerpáno z knihy Marka Řeháčka Liberecké zajímavosti.

Foto: K. Čtveráček

Nastavení cookies