Oddělení provozu a správy budov MML

Bc. Jaroslav Anděl

specialista oddělení technické správy budov
Tel.: 48 524 3756
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 9

Oddělení provozu a správy budov

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 756
POPIS ČINNOSTI

Oddělení provozu a správy budov komplexně zajišťuje provoz MML po stránce technické.

 

A) Samostatná působnost

 1. komplexně zajišťuje provoz magistrátu po stránce technického zabezpečení;
 2. komplexně spravuje všechny budovy v majetku SML, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, realizuje jejich údržbu, opravy, revize, investice i rozvoj;
 3. garantuje péči o památkový charakter těchto budov;
 4. zajišťuje revize velkého rozsahu budov magistrátu (EZS, EPS, hromosvod, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 5. zajišťuje drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů
 6. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 7. vykonává veškeré činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužící potřebám magistrátu;
 8. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, zajišťuje podklady pro projektovou přípravu rekonstrukcí budov magistrátu;
 9. provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;
 10. zajišťuje likvidaci pojistných událostí v rámci svěřených nemovitostí;
 11. zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov MML;
 12. spolupracuje při pořádání akcí SML;
 13. zajišťuje koordinované zásobování prostor magistrátu nábytkem, včetně jeho výměn, oprav, inventarizace a likvidace;
 14. podílí se na technickém zabezpečení voleb a referend;
 15. zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení, 
 16. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 17. zajišťuje přípravu zasedacích místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

B) Přenesená působnost
nevykonává

 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.