29.07.2016
Karel Horník

Změna interního předpisu - užívání prostoru nebo místnosti

Nový interní předpis ke stanovení nájemného za užívaní prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec.

Nový interní předpis - užívání prostor nebo místností

Rada města Liberec se na své 3. schůzi dne 4.2.2014 usnesla v souladu s ustanovením § 2302 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vydání nového interního předpisu ke stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec. 

 

Nový interní předpis ke stanovení nájemného za užívaní prostoru nebo místnosti

Nastavení cookies