09.12.2022

Odsouzení z Vazební věznice Liberec pomáhali městu i v letošním roce

Řadu let se odsouzení z místní vazební věznice zapojují do údržby městské zeleně. Pod vedením odboru ekologie a veřejného prostoru pomáhají s vyřezáváním náletových dřevin, likvidací skládek nebo čištění drobných vodních toků ve správě města.

V letošním roce se několik desítek odsouzených v průběhu roku zapojilo do řady akcí. Jednou z největších je postupně čištění prostoru budovaného lesoparku ve Fibichově ulici. Zde proběhlo několik fází postupné revitalizace v podobě výřezu dřevin, nových výsadeb nebo vyhloubení nových tůní pro zadržování srážkové vody a vytváření vhodných biotopů pro obojživelníky. Právě prosvětlením prostoru a při výkopových pracích se odhalilo velké množství nepořádků a stavební sutě. V několika akcích se tak celý rozsáhlý prostor postupně prošel, vysbíralo velké množství odpadků a zároveň odstranily staré a nevyužívané stavby bývalých zahrádek a chatiček, které již řadu let nebyly využívané. S touto akcí se bude ještě pokračovat.

Mezi další zajímavé práce bylo čištění koryt drobných potoků v Tiché ulici a u cyklostezky. Z koryt se odstraňoval nahromaděný sediment a došlo také na vyřezávání náletových dřevin tak, aby neblokovaly průtočný profil koryta potoků.

Odsouzení pomohli také s odstraněním černých skládek a opuštěných tábořištích po bezdomovcích v oblasti ulice U Letky a v prostoru mezi cyklostezkou a ulicí U Mlékárny. Vysbíraly dva kontejnery odpadků. Vyčištění prostoru u cyklostezky navíc posloužilo jako první fáze úpravy celého místa, které vychází z participativního rozpočtu. S úpravami a čištěním lokalit přispěli odsouzení také v Burianově ulici, kde probíhá výstavba nového dětského hřiště a nové cestní sítě v lesoparku a v Maršíkově ulici, kde byla vysbírána nahromaděná stavební suť a plocha překrytá novou zeminou.

Nové akce budou probíhat opět od jara příštího roku.

Nastavení cookies