10.07.2024

Obnova parkových cest

V posledních letech se stále častěji v Liberci vyskytují přívalové deště. Ty bohužel nesvědčí parkovým cestám, které jsou v převážné míře tvořeny tzv. mlatem.

Ač v nejprudších částech některých parků jsou již použity i žulové kostky, stále je mlat, neboli perk nejpoužívanějším materiálem, který je na cesty v parcích nejvhodnější.

V loňském roce odbor ekologie a veřejného prostoru vyzkoušel poprvé jiný typ materiálu jiné frakce, který lépe odolá právě prudkým srážkám. Protože se nám tento materiál osvědčil, přistoupili jsme i v roce letošním při obnovách parkových cest ke stejné technologii oprav. Současně se samozřejmě vyčistil a na některých místech i rozšířil povrchový odvodňovací systém. Obnoveny tak byly nyní povrchy cest v parku Prokopa Holého, parku Paměti národa, v parčíku na Masarykově třídě, v rochlickém parku u Kostela sv. Jana Křtitele, či v parku Petra Bezruče v Lidových sadech, nebo cesty v parku Clam-Gallasů.

Nastavení cookies