09.07.2024

Obnova drobných památek

Poblíž ulice Aloisina výšina je v prostoru před tamními panelovými domy umístěna socha vytvořená z hořického vápence s názvem „Voda.“

Na své místo se dostala v souvislosti s výstavbou zdejších dvou výškových panelových domů v roce 1977. Autory jsou manželé Skálovi, kteří po Liberci realizovali i další umělecká díla. Po konzultaci s p. Skálou byla dohodnuta údržba sochy zahrnující její předzpevnění, biosanaci, očištění, plastickou a lokální barevnou retuš, a hydrofobizaci. Socha po provedeném zásahu vypadá o poznání lépe, téměř jako nová, což můžete sami posoudit na přiložené fotografii.

Při cestě z Liberce do Jablonce lze u ul. Lučanská a místní točky MHD spatřit poměrně nenápadný žulový neopracovaný kvádr, který dlouhá léta neměl osazenu svou původní pamětní desku, jejíž umístění však bylo na památníku stále dobře patrné.

Díky výborné spolupráci samosprávy města s Národním památkovým ústavem a oddělením památkové péče Libereckého magistrátu se podařilo dohledat původní text, který byl po desetiletí skryt očím návštěvníků a obyvatel Liberce. Na základě archivního bádání se tak zjistil celý původ památky.

Tvůrcem pomníku byla, dle zápisu „Zemského četnického velitelství pro Čechy, oddělení v Liberci, Stanice ve Vratislavicích nad Nisou“ z roku 1926, obec „Kunratice – sbor dobrovolných hasičů a zpěvácký spolek v Kunraticích.“ Pomník byl slavnostně odhalen 22. srpna 1922 „na paměť zůstalým ve světové válce.“

Po loňském očištění žulového kvádru byla, po dohodě s památkáři, na kameni obnovena nápisová deska s německým textem: „Dem Andenken der im Weltkriege 1914 - 1918 gebliebenen Ortsinsassen. Gewidmet von der Gemeinde  der  freiw. Feuerwehr und dem Gesangvereine Kunnersdorf im Jahre 1922“ a dále byl samozřejmě na samostatném kameni pro vysvětlení doplněn i její český ekvivalent ve znění: „Na památku místních obyvatel, kteří padli ve světové válce 1914 - 1918. Věnováno občany, sborem dobrovolných hasičů a pěveckým spolkem v Kunraticích roku 1922.“ 

Nastavení cookies