31.08.2022

Obnova Demuthova kříže

V liberecké části Radčice nechal odbor ekologie a veřejného prostoru zrestaurovat drobnou památku v krajině, tzv. „Boží muka“ zhotovená místním rolníkem Antonem Demuthem již v roce 1850.

Tento křížek najdete na pozemku města v ulici Ke Sluji. Na opravě se finančně podíleli i místní občané, přičemž iniciativa obnovy vzešla právě od zdejších obyvatel. Paní restaurátorka dané dílo nejprve rozebrala na jednotlivé díly a odvezla jej do restaurátorské dílny. Následně proběhla biosanace, čištění kamenných částí, došlo ke zpevnění narušených částí kamene a k tvarové rekonstrukci, dále k lokální retuši doplňků a textů, bylo provedeno i ošetření a doplnění železných částí (kartuše a lucerny) či k pozlacení. O tom, že obnovy památky si místní opravdu cení, svědčí i fakt, že v měsíci září chtějí uspořádat menší oslavu a svěcení kříže.

Nastavení cookies