05.10.2023
Bc. Karel Kozlovský

Zadržela Vám policie osvědčení o registraci vozidla?

Postup jak získat zadržené osvědčení zpět ...

 

Policie má v současné době možnost zadržet osvědčení o registraci vozidla dle § 6b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Pro jeho vrácení je nutné navštívit úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 4 zákona č. 361/000 Sb., zasláno nebo odevzdáno (místně příslušný úřad).

Úřad vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že

a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo

b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.

Protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla.

 

Nastavení cookies