Žádost - Vyjádření SML k uvažovanému investičnímu záměru stavby, studie apod. jako budoucího účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Toto vyjádření města slouží pouze jako odborný názor, nenahrazuje souhrnné stanovisko statutárního města Liberec v postavení účastníka řízení. 

Žádost o souhrnné stanovisko statutárního města Liberec v postavení účastníka řízení naleznete na stránkách odboru územního plánování.

Nastavení cookies