29.11.2021

Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – městské povrchy

Město Liberec má nový koncepční dokument, publikaci Manuál veřejných prostranství věnovaný tématice městských povrchů, je možné vyzvednout v kanceláři architektury města.

Manuál nastavuje pravidla tvorby i rekonstrukce veřejných prostranství, jehož výsledkem budou kvalitnější veřejná prostranství. Manuál míří ke zlepšování adaptačních schopností města na změny klimatu, zvyšuje pobytovou i psychologickou hodnotu veřejných prostranství a tím život obyvatel našeho města i dojmu, který město zanechá na svých návštěvnících.

Manuál pomůže nejen všem odborům města v posuzování jednotlivých záměrů, ale také zefektivní vnitřní procesy, tvorbu kvalitních zadání a projektů, zefektivní jednání se soukromými a právními subjekty, projektanty, správci sítí, provozovateli, výkonnými složkami a veřejností. Manuál lze použít jako podklad při vytváření veřejných prostranství a jako nástroj jeho posuzování. Navrhování veřejných prostranství je komplexní proces, jehož cílem je vytvoření nejkvalitnějšího řešení pro danou situaci a lokalitu.

Vzniklý  Manuál veřejných prostranství, věnovaný městským povrchům vychází ze zkušeností a aktuálních trendů ve světě, maximálně respektuje jedinečnost města Liberce a je mu ušitý na míru. Jeho používání v praxi urychlí proces tvorby veřejných prostranství a zvýší jejich kulturu, podpoří rozvoj zdravého, klimaticky odolného a atraktivního města a je podpůrným nástrojem při budování identity města,“ říká Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberec.

Odkaz na publikaci:

https://cloud.liberec.cz/index.php/s/BJJ7WGoU2hhoFxf

 

 

Nastavení cookies