14.04.2021

Převod spoluvlastnických podílů bytů na družstevníky

 

Materiály ve formátu PDF ze zasedání Zastupitelstva města Liberec Datum zasedání
   
Informace o jednání pracovní skupiny pro bytová družstva 25. 3. 2021
Záměr uzavření opčních smluv s Bytovým družstvem ZELENÉ ÚDOLÍ a Bytovým družstvem Vlnařská 25. 2. 2021
Program podpory uspokojování potřeb vlastního bydlení 25. 2. 2021
Žádost SBD A+G Stadion 25. 2. 2021
Informace o přípravě Pravidel převodu spoluvlastnických podílů města 10. 12. 2020
Žádost o převod majetku – spoluvlastnického podílu na BD ALFA- BETA 10. 12. 2020
Informace o přípravě pravidel převodu podílů města na domech ve spoluvlastnictví s BD 10. 12. 2020
Návrh řešení vypořádání spoluvlastnických vztahů mezi statutárním městem Liberec a bytovými družstvy 10. 12. 2020
Informace o jednání pracovní skupiny k problematice družstevních podílů 24. 9. 2020
Návrh zákona o bezúplatném převodu majetkových podílů v bytových domech 3. 9. 2020
Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech 25. 6. 2020
Postup při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech 25. 6. 2020
Zřízení pracovní skupiny pro řešení narovnání majetkových vztahů SML v bytových domech 23. 6. 2020
Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech 23. 6. 2020
Návrh postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech 23. 6. 2020
Shrnutí stávajícího stavu ve věci Interma BYTY a SBD A+G Stadion 28. 5. 2020

 

Nastavení cookies