2. Noclehárna

ZPĚT

Cílová skupina:
Noclehárna poskytuje služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života. V objektu noclehárny (ul. Kateřinská 156) je nepřetržitá služba, kterou zajišťuje správce objektu. Přijímání osob (provozovatelem zařízení) do noclehárny se řídí kapacitou zařízení a pořadím příchozích. Podmínkou pro přijetí je bezinfekčnost.

Doba poskytnutí noclehu: 1 noc s možností opakování

Cena za ubytování:
první 2 měsíce: 20,- Kč/1 osoba/1 noc včetně lůžkovin
déle než 2 měsíce: 30,- Kč/1 osoba/1 noc včetně lůžkovin
déle než 4 měsíce: 50,- Kč/ 1osoba/ 1 noc včetně lůžkovin
Pobyt bude považován za nový, jestliže doba přerušení bude minimálně 3 měsíce.

 

Počet lůžek k 1. 7. 2019

Kateřinská 156

 pokoj č. 3 - ženy 8 lůžek

Kateřinská 156 

 pokoj č. 4 - muži 12 lůžek

Kateřinská 156

 pokoj č. 5 - muži 12 lůžek

CELKEM

32

Nastavení cookies