C. Ubytování nízkého standardu, noclehárna

ZPĚT

1. Ubytování nízkého standardu - poskytnutí přístřeší

Cílová skupina:
Ubytovací jednotky jsou určeny zejména pro osoby bez přístřeší a osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení jiných typů bydlení. Jedná se o zařízení poskytující ubytování sociálně vyloučeným osobám, u kterých je předpoklad či zjevná snaha změnit svou krizovou životní situaci. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života.

Doba ubytování: na dobu určitou 6 měsíců (s možností prodloužení pouze ve výjimečném případě, žádost o prodloužení smlouvy o ubytování musí být podána nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby ubytování a podléhá projednání a schválení Radou města Liberec).

Nájemné: 60,00 Kč/m2 (k 1. 7. 2022)

Písemné žádosti se přijímají a evidují na kontaktním místě statutárního města Liberec.

 

Počet ubytovacích jednotek k 1. 7. 2019

Kateřinská 156

      10

Kateřinská 156 (SML – exekuční účely)

1

 

2. Noclehárna

Cílová skupina:
Noclehárna poskytuje služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života. V objektu noclehárny (ul. Kateřinská 156) je nepřetržitá služba, kterou zajišťuje správce objektu. Přijímání osob (provozovatelem zařízení) do noclehárny se řídí kapacitou zařízení a pořadím příchozích. Podmínkou pro přijetí je bezinfekčnost.

Doba poskytnutí noclehu: 1 noc s možností opakování

Cena za ubytování:
první 2 měsíce: 20,- Kč/1 osoba/1 noc včetně lůžkovin
déle než 2 měsíce: 30,- Kč/1 osoba/1 noc včetně lůžkovin
déle než 4 měsíce: 50,- Kč/1 osoba/1 noc včetně lůžkovin


Pobyt bude považován za nový, jestliže doba přerušení bude minimálně 3 měsíce.

Počet lůžek k 1. 2. 2021

Kateřinská 156

 pokoj č. 3 - ženy 8 lůžek

Kateřinská 156 

 pokoj č. 4 - muži 12 lůžek

Kateřinská 156

 pokoj č. 5 - muži 12 lůžek

CELKEM

32

Nastavení cookies