Nakládání s odpady

 

Odpadové hospodářství představuje v každém městě jednu ze základních činností, jak udržovat město čisté. Čím je město větší, tím stoupají i požadavky na celkový systém sběru odpadů a nakládání s nimi.

Tato stránka má za úkol informovat uceleně o odpadovém hospodářství na území Liberce a sloužit jako pomyslný rozcestník pro všechny, kteří v této oblasti potřebují zjistit potřebné informace. Na těchto stránkách lze například zjistit, jakým způsobem se hradí poplatky za odpad, jak je možné v Liberci separovat odpad nebo je řešena problematika černých skládek.

 

Nastavení cookies