13.11.2019
Jan Král

Medaili města převzali uznávaný veterinář a exprimátor

Primátor Jaroslav Zámečník v úterý 12. listopadu v obřadní síni liberecké radnice slavnostně předal Medaile města Liberce dvěma libereckým osobnostem.

Za mimořádné zásluhy v oblasti veterinárního výzkumu byl oceněn světově uznávaný odborník Oldřich Matouch. Za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje města převzal ocenění první polistopadový primátor Liberce Jiří Drda.

Jako první převzal Medaili města Liberce Jiří Drda, kterého na toto významné ocenění navrhl současný primátor Jaroslav Zámečník. „Za několik dní si připomeneme 30 let od událostí listopadu 1989, které přinesly v dalších týdnech, měsících a letech pro celou naši zemi, ale také pro město Liberec svobodu, demokracii a období přechodu na tržní hospodářství. Pro mě osobně je toto období právě spojené s osobou Jiřího Drdy. Podílel na prvních demokratických změnách a stal se tak jednou z nejvýznamějších osobností polistopadového rozvoje města," řekl Jaroslav Zámečník.

„Už v prvních měsících položil základy přeshraniční spolupráce. Byl u zrodu mnoha zásadních projektů vedení města, například na kompletní rekonstrukci tramvajové trati, oceněné základní umělecké školy ve Frýdlantské ulici, oceněného komplexu skleníků v botanické zahradě, autobusového nádraží, terminálu MHD nebo také spalovny odpadu," doplnil primátor.

Druhého laureáta Oldřicha Matoucha představila před udělením pocty ředitelka MŠ Klášterní Kamila Podrápská. V úvodu zmínila nejen jeho působení v polistopadové komunální politice (byl zastupitelem a radním ve Vratislavicích nad Nisou), ale především jeho hlavní zásluhu na vymýcení vztekliny u lišek nejen v České republice. „Osobně výrazně přispěl k vývoji, přípravě, testování a výrobě vakcinační látky. Díky důsledné vakcinaci se vzteklina na našem území dnes už prakticky nevyskytuje. Je mezinárodně uznávaným odborníkem, jehož unikátní metodu, která vedla k vymýcení této životu nebezpečné nemoci, aplikovalo nespočet okolních zemí," uvedla Kamila Podrápská.

„Během své profesní kariéry byl doktor Oldřich Matouch aktivním propagátorem mezinárodní spolupráce v boji proti vzteklině, věnoval se osvětovým aktivitám a obsáhlá je i jeho publikační činnost. Za svou práci převzal v roce 2016 jako první český občan prestižní ocenění od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE)," dodala Kamila Podrápská

Předávání ocenění doprovodila sólistka Divadla F. X. Šaldy Věra Poláchová Kavanová, jejíž zpěv doprovázel na piano Jiří Horčička.

Medaili města Liberec obdrželo v minulosti 17 osobností. Jsou mezi nimi například profesor Rudolf Anděl, dirigent Milan Uherek, herec František Peterka, brigádní generál Stanislav Hnělička, epidemiolog Vladimír Zikmund, vědec Oldřich Jirsák či historik Karel Kvaček.

MVDr. Oldřich Matouch, CSc. (*1943) byl dlouholetým ředitelem Státního veterinárního ústavu v Liberci a zakládajícím členem Národní referenční laboratoře pro vzteklinu. Zasloužil se o vymýcení vztekliny u lišek v České republice za použití požerových návnad s kapslemi vakcinační látky, k jejímuž vývoji, přípravě, testování a výrobě navíc sám výrazně přispěl. Jeho unikátní metoda vedla k vymýcení této životu nebezpečné nemoci na celém území republiky. V ČR se program vakcinace spustil v roce 1989, ukončen byl v roce 2009. Poslední případ vztekliny u lišky byl zaznamenán v roce 2002.

Ing. Jiří Drda (*1947) byl primátorem Liberce v letech 1990 – 1998 a přispěl k všeobecnému rozvoji města a jeho revitalizaci po dlouholeté komunistické stagnaci prakticky ve všech oblastech. Později byl poslancem ve sněmovně, zastupitelem Libereckého kraje a také zastupitelem města. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a poté působil jako projektant. Do politiky vstoupil po roce 1989. Během sametové revoluce patřil mezi hlavní postavy Občanského fóra v regionu Liberecka. Občanské fórum ho v roce 1990 nominovalo na post primátora města Liberec, který převzal po Jiřím Moulisovi a vykonával ho až do roku 1998.

Nastavení cookies