20.01.2021
Jan Král

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 28. ledna 2021 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
.

 

P O Z V Á N K A
na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 28. ledna 2021 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

Navržený program:

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuze občanů
3.    Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Krásná Studánka
4.    Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Machnín
5.    Majetkoprávní operace – prodej pozemku – revokace usnesení
6.    Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
7.    Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
8.    Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků vč. stavby – k. ú. Vesec u Liberce
9.    Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Machnín
10.    Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města
11.    Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města
12.    Stav procesu pořízení nového územního plánu Liberec
13.    Podnět k pořízení 107. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem
14.    Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci "Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací"
15.    Zápis z kontroly KV č. 4/2019 "Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru"
16.    Zápis z kontroly KV č. 5/2019 "Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018"
17.    Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova 
18.    Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
19.    Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML
20.    Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021
21.    Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2021
22.    Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro Kino Varšava, z. s.
23.    Víceletá individuální dotace pro festival animovaného filmu ANIFILM v letech 2021–2024
24.    Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2020
25.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 11. 2020
26.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 10. 12. 2020
27.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201.    Návrh rozpočtového opatření č. 12A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města
202.    O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020 schválených vedoucím odboru ekonomiky
203.    Přijetí dotace na projekt Vodojem Horská a zásobní řady
204.    Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP "Adaptační strategie pro Liberec"
205.    Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Machnín"
206.    Rozhodnutí o zrušení v. v. i. CVEVL
207.    Shrnutí soudních civilních sporů společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
208.    Informace o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2020
209.    Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021
210.    Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2020
211.    Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2021
212.    Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí roku 2020
213.    Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2021
214.    Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za rok 2020
215.    Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2020
 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.