21.11.2023
Pavel Chmelík

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec v mimořádném termínu

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec v mimořádném termínu, které se koná v úterý 28. listopadu 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 – přízemí budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
PODKLADY K PROJEDNÁNÍ.

P O Z V Á N K A
na 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec v mimořádném termínu,

které se koná v úterý 28. listopadu 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení pořadu jednání
  2. Záměr finanční spoluúčasti statutárního města Liberec v rámci projektu "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"

 

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinná.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor statutárního města Liberec

Nastavení cookies