Podklady pro 1. ZM - 29. 1. 2015

Změny v podkladech:
29. 1. - stažen bod č. 13, doplněn bod č. 16 o důvodovou zprávu, doplněna informace č. II o další 3 strany, přibyl bod č. 32a

28. 1.
- doplněn nový bod k zařazení na program č. 32a

26. 1. - doplněna informace č. V, doplněna jedna strana u bodu č. 3

23. 1. - doplněn materiál k bodu č. 32,
           - provedena výměna stran u bodu č. 14 a 21
           - přibyla nová informace č. IV

21. 1. - bod č. 6 bude stažen z programu zasedání

Ke stažení

Nastavení cookies