Podklady pro 6. ZM - 25.06.2015

Podklady k projednání bodů č. 3a., 11, 17, 18, 19, 25, 26, 33, 40 budou dostupné v návaznosti na 4. MRM dne 22.06.2015.

22.06.2015 - doplněny odpovědi na dotazy zastupitelů v bodě č. 49.

22.06.2015 - vloženy podklady č. 3a, 17, 18, 19, 25, 26, 30a, 40 a Informace č. VIII.

22.06.2015 - staženy body č. 11 a 33.

23.06.2015 - doplněn bod č. 15.

23.06.2015 - upravena smlouva v  bodě č. 48. dle připomínek pana zastupitele RNDr. Hrona

23.06.2015 - upraveno usnesení v bodě č. 31. dle připomínek pana zastupitele RNDr. Hrona

23.06.2015 - upraven bod č. 3 dle připomínek pana zastupitele RNDr. Hrona

23.06.2015 - upraveno usnesení v bodě č. 4 dle připomínek pana zastupitele RNDr. Hrona

23.06.2015 - upraveno usnesení v  bodě č. 8 dle připomínek pana zastupitele RNDr. Hrona

25.06.2015 - doplněny odpovědi na dotazy zastupitelů v bodě č. 49.

25.06.2015 - vložen nový bod č. 25a

Ke stažení

Nastavení cookies