Podklady pro 6. zasedání ZM - 26. 6. 2014

Změny v podkladech:
19. 6. - přidán materiál k bodu č. 3, a doplněny stanovy u bodu č. 39, 40, 41
20. 6. - materiály k bodu č. 39, 40, 41 byly o pozvánku na valnou hromadu, materiál č. 39 také o vyjádření odboru MML.
24. 6. - opraveno usnesení u bodů č. 22, 23, 24, 29, doplněny stránky u materiálu č. 42, doplněn materiál k bodu č. 4
25. 6. - provedeny úpravy bodu č. 13 (upravena důvodová zprávy, doplněny přílohy), 30 (doplněny přílohy)
26. 6. - doplněna nová informace č. IV a vyjádření Povodí Labe u bodu č. 21, přidán materiál k bodu č. 18, přidána odpověď k bodu č. 42

Nové body k zařazení na program:
13a. - Schválení partnerství mezi SML a Bohemia Jazz Fest, o. p. s.
18a. - Záměr úpravy obecně závazné vyhlášky - hazard

 

Pozvánka

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Technické služby města Liberec, a. s. – změna nových stanov společnosti
4. Sportovní areál Ještěd, a. s. – změna stanov společnosti
5. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N.
6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
7. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje a zřízení věcného břemena
9. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod budovy
10. Majetkoprávní operace – Směna pozemků
11. Majetkoprávní operace – přijetí daru
12. Majetkoprávní operace – výkup pozemku
13. Vavřincův Vrch, s. r. o. – žádost o úpravu smluvního vztahu
14. Schválení účetní závěrky statutárního města Liberec za rok 2013
15. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – duben 2014
16. Návrh rozpočtového opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014
17. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014
18. Řešení komunálního dluhopisu
19. Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 75/1
20. Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 76/1
21. Podnět k pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec – podnět č. 77/1
22. Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – úsek radnice – KNL
23. Plánovací smlouva – ul. U Internátu
24. Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny
25. Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská
26. Majetkoprávní vypořádání pozemků – RASAV
27. Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova
28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace
29. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního koupaliště – k. ú. Ruprechtice
30. Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ – přijetí dotace
31. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
32. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
33. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014
34. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 – II. kolo výzvy
35. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a v kole 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a klubů a na ostatní (další) podporu sportu
36. Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení kulturního fondu pro 2. kolo 2014
37. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
38. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.
39. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
40. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.
41. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a. s.
42. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. května 2014
43. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - souhrn provedených přesunů - změn v rozpočtu SML v období leden - duben 2014

II. Informace - aktuální stav IPRÚ

III. Informace - plnění usnesení RM za měsíc květen 2014

IV. Informace - Představení finální podoby Aktualizace strategie rozvoje SML a  přípravy IPRÚ

 

Nastavení cookies