07.01.2013

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 31.05.2012

Nové body k zařazení na program:
17a. - Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM - Lidové sady
24a. - Volba zástupce obce na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Program ZM
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Představení společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. - k tomuto bodu není materiál, jedná se pouze o prezentaci
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní I. Greplové
5. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2012
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR na rozvoj infrastruktury obce
7. Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
8. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního Fondu SML v roce 2012 v 1. kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce podpořené z prostředků Liberec – Evropské město sportu 2012 a na mimořádné přidělení finanční dotace občanskému sdružení Enliven Centre
9. Návrh správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2012
10. Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2012
11. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
12. Veřejná zakázka – MŠ Čtyřlístek – odloučené pracoviště Věkova – souhlas se zřízením zástavního práva - materiál zatím není k dispozici
13. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
14. Změna usnesení ZM č. 150/2011 ze dne 30. 6. 2011 – čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
15. Vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhrada členského příspěvku na rok 2012 ve výši 1.414,- EUR
16. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací
17. Real Space, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek
18. Jmenování člena finančního výboru
19. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2011
20. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012
21. Majetkoprávní operace
22. Vydání 41.2 změny Územního plánu města Liberec
23. Vydání 52.A změny Územního plánu města Liberec
24. Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Liberec
- přílohy k materiálu(budete přesměrováni na interní disk)
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. dubna 2012
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies