Podklady pro zasedání 2. mimořádného ZM - 9. 8. 2012

Program

nové body k zařazení na program:

2a. - Odvod za porušení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí

6. - Pověření delegáta na mimořádnou valnou hromadu společnosti SVS, a. s.


1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU prostřednictvím směnečného programu
3. Uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi SML, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
4. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN - CZ na realizaci projektu “Oslavy Ještědu 2012“
5. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt “Parky Lidové sady I.“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna “Lidové sady“

Nastavení cookies