04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - ustavující 25.11.2010

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Liberec,
které se uskuteční ve č t v r t e k dne 25. listopadu 2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice
(Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1)
s tímto pořadem jednání:

I. část

 1. Zahájení
 2. Zpráva registračního úřadu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Liberec
 3. Představení členů zastupitelstva města a složení slibu


II. část

 1. Schválení programu zasedání; určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Zřízení volební komise a schválení jejích členů a předsedy
 3. Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva a 
  určení jejich funkcí vč. určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době
  jeho nepřítomnosti
 4. Volba primátora města
 5. Volba náměstků primátora
 6. Volba členů rady města


P ř e s t á v k a


7. Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního
města Liberec dle ustanovení §4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
8. Diskuse
9. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Zasedání Zastupitelstva města Liberec svolává dne 16. listopadu 2010

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

dosavadní primátor statutárního města Liberec.

Nastavení cookies