04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 22.12.2010

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuse
 3. Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti Statutárního města Liberec na rok 2011
 4. Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2012 - 2015
  4a. Přehodnocení seznamu majetku města - dražby
 5. Zřízení výborů zastupitelstva
 6. Návrh dodatku č. 11 k nájemní smlouvě s Kulturními službami Liberec
  6a. Uzavření smluv o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování
  6b. Návrh na čerpání Fondu financování rozvoje kulturních p. o. - zastřešení restaurace GIBON
  6c. Městský fond rozvoje bydlení - vyhodnocení roku 2010
 7. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

- I. Informace - Rumjancevova ulice - vnitroblok - petice za vyřešení parkování

Nastavení cookies