04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 28. 05. 2009

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Zřízení osadního výboru Vesec

4. Majetkoprávní operace

5. Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů

6. Doplnění seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu

7. Zachování varhanní hudby pro další generace

8. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008

9. Zvýšení základního kapitálu ve společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.

10. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

11. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2009

12. Přidělení provozní dotace pro TSML, a. s. na projekt Hřbitovy 2009

13. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2008

14. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2008

15. Schválení záměru vybudování nového kojeneckého ústavu a dětského domova ve společném areálu - ul. Pekárkova

16. Návrhy na změnu územního plánu města Liberec

- 1. část

- 2. část

- 3. část

- 4. část

- 5. část

- 6. část

17. Zadání 25. změny územního plánu města Liberce

18. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.

19. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.

20. Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.

20a. Odvolání a jmenování člena finančního výboru

21. Vyřízení podnětů a dotazů ze 4. zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 4. 2009

22. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Privatizace pozemků ve vnitrobloku Jungmannova - Okružní - Metelkova

II. Informace - Plnění usnesení RM za duben 2009

Nastavení cookies