01.01.2007
Main Administrator

Číslo: 2006/07, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného

Počátek účinnosti: 1.1.2007

7/2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo města Liberce se na svém zasedání dne 21.12.2006 usneslo vydat v souladu s  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného.


Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
primátor města Liberce  

Ing. Ivo Palouš  v. r.
náměstek primátora města Liberce

Nastavení cookies