27.11.2010

Otevření informačního centra Vodoprávního úřadu

Dne 1. 12. 2010 bylo v budově Nového magistrátu, kancelář č. 3.31, otevřeno informační centrum Vodoprávního úřadu.

Dne 1. 12. 2010 bylo v budově Nového magistrátu, kancelář č. 3.31, otevřeno informační centrum Vodoprávního úřadu.

V informačním centru bude možné získat tiskopisy žádostí, podat žádosti, dále centrum zprostředkuje nahlížení do správních spisů pro účastníky řízení, umožní jim pořizování fotokopií, podá informace o správním řízení, atd. Po telefonické domluvě na tel. čísle 485 244 899 pracovníci centra připraví spis k nahlédnutí.
Úkolem tohoto pracoviště je zlepšit komunikaci s účastníky správních řízení a přispět k větší informovanosti a snazší orientaci občanů. Občané získají veškeré potřebné informace v jedné kanceláři.

Nastavení cookies