Oddělení Czech POINT

Jana Šípková

referent oddělení správních činností
Tel.: 48 524 3741
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 0.01

Oddělení Czech POINT

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3741
POPIS ČINNOSTI

Oddělení Czech POINT se řídí zákony:

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (zákon o silničním provozu)
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

č. 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně dalších zákonů, v platném znění

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v  platném znění (zákon o rybářství)

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění

  • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
  • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
  • vydává rybářské lístky
  • zprostředkovává agendu datových schránek a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

 

Oddělení Czech POINT zejména:

  • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
  • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního rejstříku, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
  • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
  • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
  • vystavuje rybářské lístky

 

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.