19.03.2014
Mgr. Markéta Velartová

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Odbor sociální péče reagoval na výzvu MPSV týkající se podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Důvodem byl dlouhodobý podstav pracovníků zajišťujících výkon orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Magistrátu města Liberec. Odbor sociální péče se svojí žádostí uspěl a statutární město Liberec získalo finanční podporu ve výši 6 086 126 Kč na projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec.

Cílem jmenovaného projektu je navýšit stávající kapacitu odboru sociální péče zabývající se problematikou sociálně-právní ochrany dětí o sedm odborných sociálních pracovníků a současně zajistit i profesní rozvoj nejen těchto nových zaměstnanců, ale i stávajících sociálních pracovníků zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany na území svého správního obvodu.

Díky naplnění těchto cílů bude moci orgán sociálně-právní ochrany dětí účinněji poskytovat sociálně-právní ochranu v potřebném rozsahu a čase, který bude lépe přizpůsoben potřebám osob, jimž je nebo bude poskytována sociálně-právní ochrana. Orgán sociálně-právní ochrany bude moci aktivněji vyhledávat a monitorovat ohrožené děti a v rámci preventivních aktivit spolupracovat i s dalšími subjekty na poskytování sociálně-právní ochrany. Dostatečné personální zabezpečení, vysoká profesionalita a odborná vybavenost sociálních pracovníků hraje významnou roli při posuzování naléhavosti přidělování jednotlivých případů konkrétnímu zaměstnanci, při tvorbě a vyhodnocování individuálních plánů ochrany dítěte a zajišťování kontroly jednotlivých případů.

Poskytnutá dotace pokryje 100% způsobilých výdajů.

Nastavení cookies