Oddělení registru vozidel

Bc. Jaroslav Nedoma

vedoucí oddělení registru vozidel
Tel.: 48 524 3855
Budova: 1. máje 108/48

Oddělení registru vozidel

Sídlo: budova Uran (ul. 1. máje 108, Liberec 2)
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec
Telefon: +420 485 243 841 INFORMACE REGISTRU VOZIDEL

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartošová Jana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3842
Brožová Petra referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3847
Čiháčková Veronika referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3861
Dufek Roman referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3844
Ellschlögerová Jana referent oddělení registru vozidel přestupky, RZ na přání, stanice měření emisí 1. máje 108/48 48 524 3848
Höschl Robert referent oddělení registru vozidel 1. máje 108/48 48 524 3853
Koloušková Klára referent oddělení registru vozidel registrace vozidel, RZ na přání 1. máje 108/48 48 524 3843
Bc. Kozlovský Karel referent oddělení registru vozidel schvalování tech.způsobilosti vozidel, zkušební komisař 1. máje 108/48 48 524 3856
Ledvinková Lenka referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3837
Mokrá Lucie referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3850
Pástorová Jitka, DiS. referent oddělení registru vozidel registrace vozidel Frýdlantská 183/4 48 524 3846
Pátková Alena referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3835
Perničková Dana referent oddělení registru vozidel registrace vozidel 1. máje 108/48 48 524 3849
Sčensná Lenka referent oddělení registru vozidel 1. máje 108/48 48 524 3865
POPIS ČINNOSTI
 • vede registr vozidel 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel
 • vede registr historických a sportovních vozidel
 • vede agendu stanic emisních  kontrol
 • schvaluje výcviková vozidla autoškol

Oddělení registru vozidel

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti SML na úseku registrace silničních vozidel a stanovení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných a dovezených silničních vozidel v rozsahu zákona č. 56/2001 Sb.;
 2. zapisuje údaje a jejich změny do registru silničních vozidel (§ 5, 6, 8-11 zákona č. 56/2001 Sb.);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.);
 4. rozhoduje o přidělení registrační značky na přání a přiděluje registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (§ 7b – 7d zákona č. 56/2001 Sb.);
 5. rozhoduje o  vyřazení vozidla (dočasném) a zapisuje zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel (§ 12 a13 zákona č. 56/2001 Sb.);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 – 33b zákona č. 56/2001 Sb.);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.);
 8. rozhoduje o povolení manipulačního provozu (§38b zákona č. 56/2001 Sb.);
 9. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb.);
 10. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 – 66 č. 56/2001 Sb.);
 11. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.);
 12. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.);
 13. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.);
 14. vede registr historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 15. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 16. vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001);
 17. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 18. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 19. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 20. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 21. rozhoduje o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob (83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb.).

Dokumenty odboru

formulář ODRV č. 11 - ŹÁDOST O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO/PŘESTAVĚNÉHO VOZIDLA

Schválení technické způsobilosti vozidel po přestavbě, např. demontáž bezpečnostní přepážky (přestavba vozidla kategorie N1 na M1) a pod., nebo schválení vozidla vyrobeného v prvním nebo dalších stupních výroby.
 

formulář ODRV č. 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ TESTOVÁNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA

Pro upuštění od ekopoplatku (vozidla starší 30 let, na základě platného testování vozidla na historickou původnost).
 

formulář ODRV č. 14 - ŽÁDOST O REGISTRACI HISTORICKÉHO VOZIDLA

Pouze pro historická vozidla, neregistrovaná v registru vozidel, starší 30 let, na základě platné klubové a krajské testace.
 

PLNÁ MOC - VZOR

Nejedná se o standartní formulář, pouze pomoc klientům co se týká obsahu ...
 

Stanovisko k potvrzení o užívání vozidla se svolením vlastníka v souvislosti s mezinárodní dopravou

Cestujete do zahraničí a vozidlo není napsáno na Vás? Zde je vyjádření Ministerstva dopravy a potvrzení souhlasu vlastníka vozidla s jeho užíváním, pro potřeby uživatele vozidla v případě jeho kontroly v zahraničí ....
 
2
Následující

Aktuality odboru

Zadržela Vám policie osvědčení o registraci vozidla?

- postup jak získat zadržené osvědčení zpět ...
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.