06.05.2014
Karel Horník

Záměr modernizace liberecké nemocnice

Krajská nemocnice Liberec zvažuje modernizaci stávající nemocnice, anebo výstavbu zcela nové nemocnice mimo současný areál.

Krajská nemocnice Liberec je největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji. V průběhu této doby vznikla špičková specializovaná centra v původních objektech okresní nemocnice za cenu přestaveb a přístaveb, kompromisních řešení a omezení některých jiných oborů. Tento stav vedl Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec k výzvě zahájit diskusi o modernizaci stávající nemocnice, anebo o stavbě zcela nové nemocnice mimo současný areál Krajské nemocnice Liberec.

První výsledkem této výzvy je vznik expertního týmu, pracujícího na projektu modernizace a vytvoření nových prostorových možností pro Krajskou nemocnici v Liberci.

Expertní tým působí ve složení:

 • Prof. Ing. Petr Moos, CSc; prorektor České vysoké učení technické (ČVUT), generální sekretář pro páteřní infrastrukturu Rady pro fondy Společného strategického rámce.
 • Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc; Fakulta architektury ČVUT, Ústav prostorového plánování.
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel; Technická univerzita Liberec (TUL), Fakulta umění a architektury, proděkan pro vědu, výzkum a hospodářskou činnost.
 • Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc; rektor TUL.
 • MUDr. Richard Lukáš, PhD.; lékařský ředitel KNL a přednosta traumacentra.
 • Prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD; přednosta neurocentra KNL.
 • MUDr. Rostislav Polášek; přednosta kardiocentra KNL.
 • MUDr. Dušan Morman; primář ARO KNL.
 • Bc. Zuzana Kocumová; statutární náměstkyně hejtmana LK, pověřena řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.
 • Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky SML pro územní plánování, rozvoj města a dotace.
 • Ing. Tomáš Hocke; starosta města Turnov.

V projektu „Nových prostorových podmínek a modernizace KNL“ jsou multidisciplinárním expertním týmem zvažovány a hodnoceny varianty umístění nových prostor, jejich procesní vazby vnitřní i vnější zejména s ohledem na stávající podmínky a budoucí rozvoj. V posuzování hrají důležitou roli názory vedoucích představitelů lékařských týmů, urbanistů, politiků, systémových analytiků i managementu nemocnice.

Cílem je vytvořit optimálně fungující prostorově integrovaný komplex specializovaných a super-specializovaných pracovišť, který bude maximálně efektivní a bude vykazovat významné finanční úspory vůči současnému stavu.

Projektový záměr modernizace KNL

Dílčí hodnocení lokalit pro KNL

Více informací najdete také na webu Krajské nemocnice Liberec.

Nastavení cookies