03.03.2014
Karel Horník

Zastupitelé se seznámili s náplní a cílem pracovní skupiny pro modernizaci nemocnice

Pro statutární město Liberec jde o urgentní záležitost, protože záměr modernizace nemocnice se musí zohlednit v návrhu územního plánu města.

V odborné pracovní skupině, která se zabývá zhodnocením záměru modernizace Krajské nemocnice v Liberci a vytvoření kvalitního zázemí pro superspecializované lékařské obory, je jmenovaným zástupcem města (coby menšinového akcionáře) náměstek primátorky pro rozvoj a územní plánování Jiří Rutkovský, jenž seznámil zastupitele s aktuální fází přípravy záměru a zároveň je informoval o úkolech vytvořené pracovní skupiny.

„Pro statutární město Liberec jde o velice urgentní záležitost, protože záměr modernizace nemocnice musíme zohlednit v návrhu územního plánu statutárního města Liberce. Proto je také nezbytné, aby všechny kroky záměru byly v souladu s harmonogramem přípravy nového územního plánu,“ konstatoval Jiří Rutkovský.

Na schůzce pracovní skupiny v úterý 25. února pak připomněl fakt, že samotný záměr revitalizace v orgánech vlastníků, kterými jsou Liberecký kraj, statutární město Liberec a město Turnov, doposud nebyl projednán. Podklad pro posouzení záměru by měl vzejít z opakovaných jednání pracovní skupiny do konce dubna 2014. Z jednotlivých variant přichází v úvahu buď stávající areál krajské nemocnice, lokalita bývalé Textilany nebo městský pozemek v sousedství letiště.

Důvodů, které vedly k vytvoření záměru modernizace krajské nemocnice, je hned několik. V prvé řadě je to fakt, že současný areál vznikl postupnými přístavbami desítek objektů k původnímu objektu okresní nemocnice, jejíž areál vznikl už v roce 1848. Z toho všeho plyne současná urgentní nutnost zajistit dostatečné prostorové podmínky pro superspecializovaná pracoviště. Nemocnice totiž za nynějších podmínek nemůže poskytovat pacientům takovou péči, kterou by za lepších podmínek poskytovat mohla.

„Až pracovní skupina posoudí vhodnost jednotlivých lokalit a náročnost přípravy a realizace záměru, doporučí nejoptimálnější variantu. Bude nutné zvážit všechna rizika, která záměru hrozí, například možnosti získání dotací, provozní náklady nového areálu, dostupnost pro pacienty i personál, dostupnost pro vozidla záchranné služby a mnoho dalších aspektů. Následně bude záměr předložen a projednán v orgánech vlastníků a v orgánech společnosti,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Rutkovský a připomněl, že zástupci statutárního města Liberec v orgánech společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (jmenovitě Jan Marek, Ladislav Dzan a František Hruša) záměr modernizace nemocnice jednoznačně podporují.

Po schválení vybrané lokality a definitivním potvrzení záměru by se nynější pracovní skupina změnila v projektový tým, vytvořený s již početnějším zastoupením členů managementu Krajské nemocnice Liberec, a.s. a jako takový by řídila celý proces přípravy a realizace, s níž se počítá do roku 2022.

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI:

Prof. Ing. Petr Moos, CSc
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
Prof. Dr. Zdeněk Kůs, CSc
Bc. Zuzana Kocumová
Ing. Tomáš Hocke
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
Prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD
MUDr. Rostislav Polášek
MUDr. Dušan Morman
Ing. Jiří Rutkovský

Nastavení cookies