29.01.2015

Nebylo dne, aby se můj táta nestyděl za to, že přežil. Liberec vzpomínal na oběti šoa

Současná sílící vlna náboženské a rasové nesnášenlivosti je přímým útokem na základní hodnoty demokracie a je potřeba se proti ní postavit. Na tom se shodli účastníci pietní akce k uctění Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti ve středu 28. ledna v obřadní síni historické radnice.

Na miliony lidí, kteří byli nacisty zlikvidováni v koncentračních táborech druhé světové války, zavzpomínali ve středu 28. ledna v obřadní síni historické radnice vedle vedení města zástupci židovské obce, Libereckého kraje, Českého svazu bojovníků za svobodu, armády, Junáka a dalších organizací. Přišli i mnozí zastupitelé města Liberce.

Pietní setkání zpestřily svým hudebním vystoupením violoncellistka Vladimíra Sanvito s klavíristkou Jindřiškou Kabeláčovou. Zahrály skladbu Ernesta Blocha Modlitba z cyklu Židovský život.

Jako každý rok i letos předčítala Lea Květ z liberecké židovské obce jména židovských obětí, pocházejících z Liberce. Letos zazněla v obřadní síni jména těch, jejichž příjmení začínalo písmenem R. Poprvé na výraz úcty k obětem holocaustu návštěvníci sami od sebe povstali a jména obětí vyslechli vestoje.

„Možná jsem představitelem poslední generace, která se ještě může dozvědět o tom, co se za druhé světové války dělo, od přímých účastníků oněch událostí. Ti, co přijdou po nás, se už budou o hrůzách holocaustu dozvídat jen zprostředkovaně,“ řekl primátor Tibor Batthyány. „Zločiny té doby ukazují, čeho je schopna vyspělá společnost, a jsou dodnes velkým varováním. Měli bychom udělat všechno pro to, aby se už nikdy neopakovaly,“ dodal.

Náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová připomněla známé rčení, že ten, kdo nezná svou minulost, si nezaslouží ani budoucnost. Současně jako bývalá starostka Turnova vzpomněla na stovky turnovských Židů, kteří se z koncentračních táborů domů už nikdy nevrátili. Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka přinesl na pietní setkání do obřadní síně společné prohlášení s výzvou, aby se přítomní postavili proti současnému nebývalému nárůstu antisemitismu i proti těm, kteří zlehčují holocaust. Návštěvníci pietní akce se k prohlášení připojili.

„Ti, kterým bylo šest let, když začal holocaust, mají dnes osmdesát. Za chvíli se ztratí přímí svědci holocaustu a šoa zůstane žít v myslích lidstva jen jako historická událost, jako poukázání na nové dimenze lidského zla,“ navázal předseda Židovské obec Liberec a zastupitel města Michal Hron na řeč primátora. „Celý svět je úzký most. Důležité je se nebát. Z tohoto začátku jedné modlitby se dá usuzovat, jak snadno může člověk spadnout na jednu nebo druhou stranu,“ podotkl.

Herečka Divadla F. X. Šaldy Markéta Tallerová přednesla návštěvníkům povídku Egona Wienera, nazvanou Všem lidem dobré vůle. V povídce vychází známý liberecký autor z vlastních autentických zkušeností. Vypráví o více než dvou desítkách příbuzných, kteří se z „dlouhé cesty na východ“ nikdy nevrátili. „Nebylo dne, aby se můj táta nestyděl za to, že přežil,“ uvádí Egon Wiener ve své povídce. „Šalom všem lidem dobré vůle, i těm, kdo nás rádi nemají. Svět patří všem,“ zdůrazňuje.

V závěru pietního setkání k uctění památky obětí holocaustu zazněly v obřadní síni také židovské modlitby v podání Michala Foršta, kantora ŽO Liberec. Poslední modlitbu přítomní zazpívali s ním.

V úterý 27. ledna 2015 uplynulo 70 let od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka, který se stal symbolem hrůz holocaustu. Právě datum 27. ledna bylo vyhlášeno Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005 jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Tento den má připomínat lidem na celém světě utrpení šesti milionů židovských obětí holocaustu za druhé světové války.

V Liberci žilo před válkou téměř 1. 500 Židů, po válce se z nich do města vrátilo pouhých 37.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

 

Nastavení cookies